top of page

פרסומים 2023

פולניצר, ר' (2024), "אמידת דירוג האשראי החזוי לשנה הקרובה של ממשלת ישראל הנגזר מן הציפיות בשוק ההון הבינלאומי", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מהם שיעורי הריביות חסרות הסיכון ארוכות הטווח בישראל ומהו שיעור האינפלציה החזויה בישראל לשנת 2024?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מתודת התשואה הכוללת: הטכניקה של אקטוארים פיננסיים לחישוב שיעור התשואה לפדיון הגלום במחירי איגרות חוב?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "חוות דעת חשבונאיות להערכת שווי חברה פרטית בגישת הנכס", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר

פולניצר, ר' (2023), "מה הקשר בין מועמר קד'אפי, למלחמת ההתשה, טבח מחנה ספייקר וטבח ה- 7 באוקטובר?", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מהו דירוג האשראי העדכני כיום של ממשלת ישראל על פי נתוני השוק?", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "שיטות אנליטיות כמותיות המבוססות על תמחור נגזרים לכימות הדיסקאונט בגין חסימה (BD- Blockage Discount) של מניות", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

בכר, ד' ור' פולניצר (2023), "כמה שווה מניית קואופרטיב אגד? ומהי מתודת פולניצר להערכת שווי חברה ופנסיה?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ספטמבר

פולניצר, ר' (2023), "כלל אצבע לקביעת השווי האקטוארי של נכס המס הנדחה במסגרת הערכת שווי חברות", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "כיצד מחושב המס החל על מתגרשים הבוחרים ליישם את חלופה ב' במסלול החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014?", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2023), "תכנון פיננסי בעידן הבינה המלאכותית", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "בשורה טובה למתגרשים/מתגרשות מאנשי קבע צעירים: צה"ל חתם עם משרד האוצר על הסכם בנושא פנסיית הגישור", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2023, מהי האינפלציה השנתית החזויה לשנת 2023", יוני (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "בכמה צפוי לעלות מדד המחירים לצרכן בישראל בשנת 2023? מהי האינפלציה השנתית החזויה לשנת 2023?", יוני (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2023), "הערכת שווי "תיק ביטוח" (לרבות מוניטין) של חברה מסוימת נכון ל- 30.04.2023 באמצעות שיטת המכפיל", יוני (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "בוכים שהבנק שלכם לא נותן לכם ריבית טובה על הכסף שלכם? לבנק ישראל יש הצעה טובה עבורכם", יוני (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "תובנות לגבי בינה מלאכותית בכלל ו- ChatGPT בפרט: ראיון עם אנליסטית מחקר מניות לשעבר בחברת בלומברג", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

קולינס, ק' (2023), "מה הקשר בין החד קרן של נועה קירל לאינפלציה? הסבר על מודלים לחיזוי אינפלציה מהפריזמה של אקונומטריקאית", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "האם ה- ChatGPT צפוי להחליף בקרוב אקטוארים ומעריכי שווי?", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "פנסיית גישור לאנשי קבע במסלול פנסיה צוברת: "הסוגיה הבוערת" כיום באיזון משאבים", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "ניכוי קצבאות נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי בתביעות נזקי גוף על פי הלכת פרלה עמר", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מדד ה- VIX "מדד הפחד" ומה הגורמים לתנודתיות ?", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "מדוע מודי'ס הורידה את התחזית של ישראל? מהן ההשלכות של המהלך? ולמה ההייטק הישראלי בצרות?", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "סטיית התקן המשתמעת הגלומה (Implied Volatility) במחירי האופציות בשוק; המידע ופרמיית הסיכון בשוק האופציות", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "מודלים להערכת שווי נכסי חוב לא סחירים", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מערכת המשפט שלנו צריכה שינוי דחוף", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2023), "לא נכון ולא הוגן לצורך איזון משאבים עקב גירושין לקבוע שווי לחברת הזנק עם גירעון שטרם הפיקה הכנסות משמעותיות!!!!", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מה באמת כתבו סוכנויות דירוג הבינלאומיות פיץ' ומודי'ס על כלכלת ישראל? ומדוע חשוב ללמוד אנגלית כמו שצריך?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "הערכות שווי תאגידים בצל הרפורמה המשפטית, מה נשתנה? ומהו פוטנציאל הנזק של הרפורמה המשפטית לכלכלת ישראל?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "הסיכוי כיום לקריסה של בנק גדול בישראל עומד על 0.96%", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2023), "איך להרוס כלכלה בריאה? מדריך למשתמש", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "הפרכת הטענה בנוגע לקשר שבין רפורמות משפטיות לבין הורדת דירוג אשראי של מדינה. המקרה של פולין, הונגריה ויוון", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "האם הכלכלה קורסת? ממש לא! האם בעלי הון עושים עלינו סיבוב מסוג "חרבן ואסוף" (Poop & Scoop) ? ממש כן!", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2023), "מוניטין אישי איננו נכס בר איזון: "קריטריון פולניצר" לקביעה האם קיים בעסק מסוים מוניטין עסקי או אם לאו", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מונחי יסוד במימון ועקום תשואות לאקטוארים", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "עקום תשואות למנהלי סיכונים פיננסיים ומנהלי השקעות", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "דירוג אג"ח למנהלי סיכונים פיננסיים ומנהלי השקעות", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "גירושין בהייטק: מכשירי תגמול שווי-חלקי (Partial-Value Award) – כתבה מס' 2", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "גירושין בהייטק: מכשירי תגמול שווי-מלא (Full-Value Award) – כתבה מס' 1", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "אינפלציה, מכשירים צמודי מדד ותזרימים ריאליים ונומינליים", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "ריבית דריבית: ריבית תעריפית לעומת ריבית אפקטיבית", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "אג"ח ממשלתיות צמודות מדד ("גליל) למנהלי סיכונים פיננסיים ומנהלי השקעות", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

בכר, ד' ור' פוליצר (2022), "שיעור הנכיון הראוי להיוון קצבאות פנסיה מקופה צוברת זכויות לצורכי איזון משאבים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר

פולניצר, ר' (2022), "אג"ח ממשלתיות לא צמודות ("שחר") למנהלי סיכונים פיננסיים ומנהלי השקעות", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מתודת פולניצר לגיבוש שווי נכס (תאגיד, נכס בלתי מוחשי, מכשיר פיננסי מורכב, נדל"ן או חיסכון פנסיוני) למועד ביניים שבין מועד אחד למשנהו", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מודל פולניצר (2017) להערכת שווי חברה", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מק"מ למנהלי סיכונים פיננסיים ומנהלי השקעות", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מהי השקעה בטוחה? והאם השקעה בנדל"ן נחשבת להשקעה בטוחה?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "לא ניתן להתבסס על השקעה בנדל"ן או על הריבית הטבעית כדי לטעון כי שיעור ריבית ריאלית של 3% לשנה ראוי להיוון פיצויים בדיני עבודה!!", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מדוע היוון סכומים עתידיים בחוות דעת אקטואריות בדיני עבודה לפי ריבית ריאלית של 3% לשנה מקפח את התובעים?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "הצמדה רטרוספקטיבית והצמדה פרוספקטיבית", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "תשואה ריאלית חיובית במק"מ (לראשונה מזה כ- 14 שנה!!!) וציפיות אינפלציוניות הנגזרות משוק ההון", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

 

bottom of page