top of page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בעלים - האקטואר רועי פולניצר, FRM ,F.IL.A.V.F.A. ,CFV
 
האקטואר רועי פולניצר הוא כלכלן (בעל תואר ראשון ושני) ומעריך שווי (תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים) ואקטואר (פיננסי, ביטוח כללי, וביטוח חיים ופנסיה) מוסמך ומדופלם מטעם איגוד אקטוארי המוכר בארץ על ידי רשויות המדינה. בנוסף, הוא ידוע כאוטוריטה מקצועית מוכרת בישראל בתחומים של מימון, אקטואריה, הערכות שווי, ניהול סיכונים, אופציות, הנדסה פיננסית, אלגוריתמיקה ומדע נתונים. האקטואר פולניצר ייסד את לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) וכיום הוא מכהן כיו"ר הלשכה. בנוסף, הוא ייסד את האיגוד הישראלי לאקטוארים (AIA, לשעבר "האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים" - PDSIA) וכיום הוא משמש נשיא האיגוד.
 
האקטואר פולניצר הוא הבעלים של פירמת הייעוץ "שווי פנימי – מעריכי שווי בלתי תלויים" ומשמש כאקטואר הראשי של הפירמה ומעריך השווי האחראי מטעמה. בנוסף, משנת 2006 הוא עורך חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים בין בני זוג עקב הליך גירושין, הן במסגרת הליכי גישור כאקטואר יועץ והן במסגרת הליכים משפטיים בתור אקטואר מומחה מטעם בתי המשפט, המתמנה על ידי בתי משפט לענייני משפחה ובתי דין רבניים. האקטואר פולניצר למד אקטואריה באוניברסיטת בן-גוריון, באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת אריאל בשומרון ובמכללת ג'ון ברייס. בנוסף, הוא לימד בעבר קורסים בתחומי האקטואריה והערכות השווי במוסדות אקדמיים ואחרים ומלמד כיום בקורסים והשתלמויות מקצועיות של הלשכה בתחומים אלה.
 
האקטואר פולניצר הוסמך כאקטואר על ידי האגודה העולמית לאקטוארים (GARP), האגודה הישראלית לאקטוארים (IARM), לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) והאיגוד הישראלי לאקטוארים (AIA). בנוסף, הוא חבר באגודה הבין-לאומית לאקטוארים (PRMIA). האקטואר פולניצר הוביל ולקח חלק משמעותי ביותר בכתיבת גילויי הדעת של הלשכה בתחומי האקטואריה והערכות השווי. בנוסף, הוא פרסם מעל ל- 600 מאמרים בעברית ומעל ל- 400 מאמרים באנגלית בתחומי האקטואריה והערכות השווי.
 
האקטואר פולניצר פיתח את תוכניות ההסמכה של הלשכה בתחומי האקטואריה והערכות השווי והוא מסמיך אקטוארים ומעריכי שווי בישראל משנת 2015. בנוסף, הוא ייסד את התוכנית ללימודי תעודה באקטואריה וניהול סיכונים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. האקטואר פולניצר פיתח מודלים, פונקציות ומשוואות קירוב בתחומי האקטואריה והערכות השווי. בנוסף, הוא כיהן כיו"ר הוועדה לקביעת מדיניות הערכות שווי עבור עובדי רשות המיסים בישראל ("וועדת פולניצר").
 
האקטואר פולניצר התמודד בעבר על משרת האקטואר הראשי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (תפקיד המכונה: "האקטואר הראשי לאוצר") ועבר בהצלחה את כל שלבי המכרז. בנוסף, הוא התמודד על משרת המפקח על הבנקים בבנק ישראל ועל משרת מנהל תחום הערכות שווי ברשות המיסים בישראל ועבר בהצלחה את כל שלבי המכרז. האקטואר פולניצר מתמודד כיום ברשימת המומחים מטעם בתי המשפט (מתוקף תקנות בתי המשפט התשפ"ב- 2022) בתחומים: אקטואריה וכלכלה. בנוסף, הוא ממתין למינויו כחבר בוועדה סטטוטורית בראשות שר המשפטים לבחירת מומחים לבתי משפט בתחומי האקטואריה והכלכלה (הערכות השווי).

ROI23.png
DIPLOMA.png
ROI POLANITZER - FELLOW - SYMBOL.png
bottom of page