top of page

 

ליווי עסקאות

מומחי ליווי העסקאות שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  ביצוע Due Diligence כלכלי

  ניתוח המידע של החברה המיועדת לרכישה או מיזוג

  איתור סיכונים פיננסיים והזדמנויות עסקיות

  הערכת השפעות הרכישה האפשרית על החברה

  הערכות שווי יחסי מיזוג וייעוץ עסקאות

  חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion)

  הערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות

bottom of page