top of page

פרסומים 2010

 

כמה שווה מניית גבעות יהש לפי מכפילי ההכנסות ב- AMEX?

וועדת ששינסקי ושווי מניית גבעות לפי מכפילי ההכנסות ב- NYSE?

כמה שווה מניית גבעות יהש לפי מכפילי ההכנסות ב- NASDAQ?

סטיית התקן ההיסטורית, סטיית התקן הגלומה ומדד ה- HS-STD של מניות גבעות יהש

שימוש במודל ה- VaR בגישת מונטה-קרלו למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות המורכב ממניות גבעות יהש

 

שימוש במודל ה- VaR בגישה ההיסטורית למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות המורכב ממניות גבעות יהש

 

מניית גבעות יהש ומכפיל ההכנסות מבורסת הנאסד"ק יהש

 

שימוש במודל ה- VaR בגישה האנליטית למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות המורכב ממניות גבעות יהש

 

הערכת שווי של חברת גבעות עולם – שותפות מוגבלת (1993) ליום 30 בספטמבר 2010

 

בדרך להערכת שווי חברת גבעות עולם ומנית גבעות יהש חלק ד' – שיעור התשואה הנורמטיבי הראוי הנדרש על ידי בעלי מניות גבעות יהש

 

כנסו, כנסו: 2 אתרים עצמאיים מנסים למשוך את המשקיעים של גבעות

בדרך להערכת שווי חברת גבעות עולם ומנית גבעות יהש חלק ג' – פיצול רכיבי הון של חברה

 

בדרך להערכת שווי חברת גבעות עולם ומנית גבעות יהש חלק ב' – שיטות להערכת שווי חברות

בדרך להערכת שווי חברת גבעות עולם ומנית גבעות יהש חלק א' – גישות להערכת שווי נכסים

bottom of page