מיזוגים ורכישות

בעלים של עסק עשוי לרצות למכור את העסק. עצם העובדה שלבעל עסק יש מושג לגבי שווי העסק עשוי להשפיע על ההחלטה האם או מתי למכור. אחד מיתרונות הלוואי של הערכת שווי מקצועית של העסק הינו קבלת ייעוץ בנוגע למה שעל הבעלים לעשות בכדי להקל על מכירת העסק כמו גם על מקסום מחיר המכירה.

 

כאשר שוקלים למכור עסק, מומלץ לבצע הערכת שווי לעסק מוקדם ככל האפשר, אפילו שלוש שנים או יותר לפני מועד המכירה הרצוי. צעד זה יהיה מועיל הן לתכנון עיתוי המכירה הן לזיהוי החוזקות והחולשות והן לניצול החוזקות וריפוי החולשות.

 

על מנת למקסם את מחיר המכירה, מומלץ לבצע בתחילת כל שנה תחזית להכנסות והוצאות ולנסות לבדוק בסוף כל שנה כמה מדוייקת הייתה התחזית. חשוב לזכור שני דברים. הראשון, רוכשים אוהבים מהימנות, לכן מומלץ שספרי העסק והרישומים יהיו במצב 'טיפ-טופ'. השני, רוכשים אוהבים שקיפות, לכן חשוב למזער את ההוצאות האישיות בספרי העסק. יש להוציא את סבתא ממצבת 'מושכי המשכורות' ורצוי למכור כל נכס שיכול להיחשב כלא תפעולי או כמוגזם (למשל, מטוס החברה, אופנוע הים שנרכש עבור הבן, וכו').

 

מומלץ לשכור את שירותיו של הברוקר העסקי הטוב ביותר ולפעול לפי עצותיו. לברוקר עסקי טוב יש הן את החוכמה והן את הניסיון כיצד ל'עבוד' עם השוק לטובת האינטרסים של הלקוח.

 

אמנם, לעיתים אם מתמזל המזל של בעל העסק, הברוקר העסקי יוכל למצוא לו רוכש שלו סינרגיות ספציפיות עם העסק, אך עדיין אין לצפות שאותו רוכש ישלם את מלוא שוויין הכלכלי של הסינרגיות הספציפיות. רוכש סינרגטי ישלם ככל הנראה קצת יותר מרוכש פיננסי גרידא, אך התוספת תהייה על פי רוב פחות ממחצית משוויין הכלכלי של אותן סינרגיות ספציפיות.

 

חשוב לזכור: רוכש קונה עסק או זכות בעלות בעסק על סמך ציפיותיו בנוגע לביצועי העסק בעתיד. בדרך כלל, היסטוריית הביצועים האחרונים מהווה את האינדיקציה העיקרית למה שיש לצפות בעתיד מהעסק. העדר הישגי עבר מוכחים, פוגמים כמעט תמיד ביכולת המכירה, היות והם גוררים את הטענה שלמוכר יש יותר סיפורים מהוכחות.