תוכניות אופציות לעובדים (ESOPs)

בעלים של עסק עשוי לרצות למכור זכויות מיעוט לעובדים או למשקיעים חיצוניים. תוכנית אופציות לעובדים היא מכשיר להפיכת העובדים לבעלי מניות של בחברה. תוכנית האופציות לעובדים עשויה להקצות לעובדים נתח בחברה בשיעורים שנעים בין מתחת ל- 1% ועד ל- 100%. אם תכנית האופציות לעובדים מהווה זכויות מיעוט, הרי ששוויין של מניות המימוש/התמורה חייב להיות מוערך כמניות מיעוט. עם זאת, הדיסקאונט מתוך החלק היחסי של שווי העסק בכללותו בדרך כלל נע בין 10% ל- 15%, מאחר והוא מקוזז על ידי אופציית מכר (put) מנדטורית, לפיה בידי העובדים קיימת האופציה למכור את המניות שבבעלותם לפי שווי השוק ההוגן שלהן בעת סיום ההעסקה.

 

בנוסף, תכנית האופציות לעובדים מאפשרת לעובדים לרכוש מניות בין אם מבעל מניות קיים או בין אם מהחברה עצמה (על ידי הנפקת מניות חדשות לתכנית האופציות לעובדים). אם החברה מנפיקה מניות חדשות לתכנית האופציות לעובדים, הרי שניתן לנכות את שוויין ההוגן של המניות המונפקות מהכנסתה החייבת במס של החברה. לתכנית האופציות לעובדים חייב שתהיה הערכת שווי מקצועית עדכנית של המניות לפחות אחת לשנה.