כימות נזקים

כאשר עסק כלשהו טוען כי הוא ניזוק כתוצאה ממעשה בלתי חוקי, הרי שחובה לקבוע את שווי הנזקים. חלק מהנזקים הינם ישירים ואז נכנס לתמונה שמאי ציוד או שמאי מקרקעין וחלק מהנזקים הינם עקיפים ומוגדרים כאובדן רווחים – ואז נכנס לתמונה מעריך שווי מוסמך שאומד את אובדן הרווחים. ישנם שלושה סוגי טענות. הטענה הראשונה, לפיה העסק אמנם סובל מאובדן רווחים אך הוא ממשיך לפעול. הטענה השנייה, לפיה אובדן הרווחים גרם לכך שהעסק הפסיק לפעול (to cease). והטענה השלישית, לפיה אובדן הרווחים גרם לכך שעסק חדל מלהתקיים (to never exist). כימות נזקים הינו למעשה גרסה מיוחדת של הערכת שווי עסקית בכך שהוא כולל בחובו מידע שבאמצעותו ניתן לקבוע את סכום הנזקים הראוי.