הערכת שווי של עסקים

הערכת שווי של עסקים מוגדרת כ- "פעולה או תהליך של קביעת שווייה של פעילות עסקית או של זכות הבעלות בה". סוג הערכת השווי הדרוש למשימה כלשהי תלוי כמובן במטרת ההתקשרות.

 

שירותי הערכות שווי של עסקים

שווי פנימי מספק קשת רחבה של שירותי הערכות שווי של עסקים, הכוללים: אנליזות אקוויטי וחוב, הערכות שווי מקיפות, סקירה ובקרה של הערכות שווי, עדות מומחה, חוות דעת הוגנות, חוות סולבנטיות, הסדרי חוב, חוות דעת אקטואריות, הערכות שווי למכשירים פיננסיים מורכבים וניתוחים כמותיים למדידת סיכונים.

 

שירותי הערכות שווי של עסקים נדרשים למגוון רחב של מטרות, לרבות: מיזוגים ורכישות, לצורכי מס, איזון משאבים בין בני זוג, סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים ופעולות פירוק, פשיטת רגל, כימות נזקים ואובדן רווחים, תוכניות אופציות לעובדים (ESOPs) ועוד. אנו גם מוסמכים לבצע הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים לצרכי עסקאות ודוחות כספיים. 

 

הערכת שווי של העסק שלך

כל בעל עסק צריך להעריך את שווי העסק שלו על ידי מעריך שווי מוסמך כל חמש שנים או לחילופין כאשר הנסיבות העסקיות משתנות באופן משמעותי. הערכת שווי מקצועית של העסק היא צעד אשר יספק לבעל העסק הבנה טובה יותר לגבי התפתחות השווי על פני זמן כמו גם יסייע לעסק בזמנים קריטיים, כמו למשל בעת מות הבעלים, לצרכים משפטיים, מיזוג או רכישה וכו'. נוסף על כך כבונוס, כל הערכת שווי עסק כוללת בחובה בהכרח אנליזה של המצב הקיים, אולי אנליזה שכזו תחשוף בפני בעל העסק בעיות ומכשולים או סתם טעויות הניתנות לתיקון. ובכך, אם לא לשם הצלת העסק, אז לפחות על מנת לשפר את מצבו.